Μαθησιακές Δυσκολίες και σχολικό Άγχος

Τέτη Μ. Παρασκευοπούλου/ Νοέμβριος 27, 2018

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες διακατέχονται από έντονο άγχος καθ’ όλη τη διάρκεια των σχολικών τους χρόνων. Η ένταση του άγχους είναι τέτοια, ώστε, πολλές φορές, η παρακολούθηση της μαθησιακής διαδικασίας καθίσταται αδύνατη. Η κατάσταση γίνεται ακόμα χειρότερη, όταν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες καλούνται να απαντήσουν σε προφορικές ή γραπτές ερωτήσεις, κατά τη διάρκεια της καθημερινής εξέτασης, των διαγωνισμάτων

Read More