Μια προσέγγιση της δυσαριθμησίας

Τέτη Μ. Παρασκευοπούλου/ Μάρτιος 18, 2019

Τι είναι η Δυσαριθμησία; Πολλοί επιστήμονες και ερευνητές ανά τον κόσμο κατά καιρούς δίνουν νέους ορισμούς για τη Δυσαριθμησία ή βελτιώνουν τους ήδη υπάρχοντες. Ορισμός Ο Cohn (1961) είναι ο πρώτος που δίνει ορισμό για τις δυσκολίες στα μαθηματικά. Ορίζει τη Δυσαριθμησία ως «δυσλειτουργία του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ) που είναι υπεύθυνη για την ανεξήγητη δυσκολία που παρουσιάζουν μερικά παιδιά

Read More

Μαθησιακές Δυσκολίες και σχολικό Άγχος

Τέτη Μ. Παρασκευοπούλου/ Νοέμβριος 27, 2018

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες διακατέχονται από έντονο άγχος καθ’ όλη τη διάρκεια των σχολικών τους χρόνων. Η ένταση του άγχους είναι τέτοια, ώστε, πολλές φορές, η παρακολούθηση της μαθησιακής διαδικασίας καθίσταται αδύνατη. Η κατάσταση γίνεται ακόμα χειρότερη, όταν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες καλούνται να απαντήσουν σε προφορικές ή γραπτές ερωτήσεις, κατά τη διάρκεια της καθημερινής εξέτασης, των διαγωνισμάτων

Read More

Στρατηγικές διαχείρισης μη αποδεκτών συμπεριφορών στην τάξη

Νικολέτα Μιχαλοπούλου/ Ιούνιος 30, 2018

Η σχολική τάξη είναι η μικρογραφία της κοινωνίας, ένα ψηφιδωτό ανθρώπινων τύπων που αλληλεπιδρούν, συγκρούονται και συμμαχούν, μαθαίνουν να ισορροπούν, οικοδομώντας σχέσεις εμπιστοσύνης, φιλίας και εξουσίας. Μέσα στο πλαίσιο αυτό είναι πιθανό να παρουσιαστούν στην καθημερινότητα της σχολικής ζωής καταστάσεις κρίσης που θα προκαλέσουν συναισθηματικές, μαθησιακές και διαπροσωπικές εντάσεις και δυσκολίες. Η σχολική τάξη συχνά γίνεται χώρος εκδήλωσης συμπεριφορικών προβλημάτων

Read More

Τεχνική εμπλουτισμού του λεξιλογίου των μαθητών

Πένυ Γεβρέκη/ Απρίλιος 15, 2018

Συχνά οι μαθητές, τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο, δυσκολεύονται να εκφραστούν. Ειδικότερα, παρατηρείται αδυναμία εύρεσης της λέξης που αντιστοιχεί σε αυτό που θέλουν να πουν ή να αποτυπώσουν στο χαρτί, καθώς και δυσκολία κατανόησης των κειμένων κατά την ανάγνωση λόγω «άγνωστων» λέξεων. Δεδομένου ότι ο μαθητής δεν ακούει προφορικότητες από τον εκπαιδευτικό, συναντάται μία ακόμη δυσκολία στην

Read More

Μοντελοποίηση του τρόπου συγγραφής των Ιστορικών Πηγών (στο μάθημα της Ιστορίας Προσανατολισμού)

Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου/ Απρίλιος 11, 2018

Τόσο στο διαδίκτυο όσο και σε σχετικά βοηθητικά εγχειρίδια μπορούν να βρεθούν αρκετές ιδέες, τις οποίες οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν κατά τη διδασκαλία του τρόπου συγγραφής των ιστορικών πηγών. Η μέθοδος που θα παρουσιαστεί απαιτεί λίγες μόλις διδακτικές ώρες, ενώ τα οφέλη της είναι άμεσα και για όλους τους μαθητές. Η άμεση διδασκαλία είναι η μετουσίωση του

Read More